Fotografie is de kunst en het proces van het maken van stillevens door straling op te nemen op een gevoelig medium. Dit is fotografische film of elektronische beeldsensoren die de foto kunnen vastleggen. In de meeste gevallen van fotografie wordt licht gebruikt in plaats van straling. Wanneer het licht wordt gereflecteerd door de objecten die worden vastgelegd, vormen de objecten een echt beeld op een lichtgevoelige film of plaat in de camera met behulp van een getimede belichting. Dit beeld kan vervolgens voor velerlei doeleinden worden ontwikkeld tot een visueel beeld.